TRI RUKE d.o.o.
 
informatikakontakt:
informatika
Krunoslav Neralić
098 621 357
informatika@triruke.hr

Općenito o informatici


Odjel za informatiku bavi se izradom aplikacija u Microsoft Windows radnom okruženju (jezici: Microsoft Visual C++, Visual Basic, C#, Java), te web aplikacija baziranih na ASP/ASP.Net/Access/MSSQL Server.

Programiramo prilagođeno Vašim uvjetima i potrebama. Prilikom izrade izrazito pazimo na sigurnost podataka, ergonomiju sučelja i brzinu rada.

Ostali proizvodi


...
TRI RUKE d.o.o.